Bộ Karaoke Paramax 06

Bộ Karaoke Paramax 06

Loa Paramax F850 New + Micro không dây Paramax SM-1000 Smart + Amply SA-999 Piano New

57
Bộ Karaoke Paramax 08

Bộ Karaoke Paramax 08

Micro không dây Paramax SM-1000 Smart + Amply SA-999 Air New + Loa Paramax Fx 1500 New

67
Bộ Karaoke Paramax 10

Bộ Karaoke Paramax 10

Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F2000 New + Micro Paramax Pro 9000 New

99
Bộ Karaoke Paramax 12

Bộ Karaoke Paramax 12

Amply Paramax 999 Air Max + Loa Paramax F2000 New + Micro Paramax SM 1000 Smart

64
Bộ Karaoke HMA 16

Bộ Karaoke HMA 16

Amply CA Sound 350 + Loa Paramax F2000 New + Micro MiSound M5+

107
Bộ Karaoke HMA 20

Bộ Karaoke HMA 20

Amply CA Sound 350 + Loa Paramax Pro C12 + Micro Karol K1000

37
Bộ Karaoke JBL 36

Bộ Karaoke JBL 36

Vang cơ liền công suất CA Sound KA 350 + Loa JBL Ki82 + Micro không dây Mi Sound M5+

32
Bộ Karaoke Paramax 25

Bộ Karaoke Paramax 25

Vang số chỉnh cơ Paramax DX 2500 + Cục đẩy Paramax  DA 2500 + Micro Paramax SM 2500 Smart + Loa Paramax  SC 2500

48
Bộ Karaoke Paramax 30

Bộ Karaoke Paramax 30

Vang số Paramax Pro MX 2000 + Cục đẩy Paramax Pro MA 220 + Micro Paramax Pro 2500 Smart + Loa Paramax Pro C12

52